Majątkowy

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie domu mieszkalnego i mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania zapewnia bezpieczeństwo Wam i całej Waszej rodzinie. Jest to poza życiem i zdrowiem chyba najważniejszy punkt naszei egzystencji, zapewniający nam bezpieczeństwo rodzinne, azyl w którym cała rodzina czuje się bezpiecznie. Do podstawowego zakresu ubezpieczenia domu oferujemy szereg umów dodatkowych, który ma nam dać komfort i bezpieczeństwo w życiu: kradzież, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, NNW oraz szeroki zakres assistance (np. pomoc techniczna, medyczna)

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • budynek wraz ze stałymi elementami budynki gospodarcze, garaż, budowle

 • obiekty małej architektury

 • mienie ruchome

 • przedmioty wartościowe

 • bramy i ich automatyka

 • stałe elementy zamontowane na zewnątrz budynku

 • szyby i inne elementy szklane od stłuczeni

 • i w zależności od towarzystwa inne

Pamiętaj, że definicje i zakresy są różne w poszczególnych towarzystwach. To, że masz ubezpieczony na polisie „dom” nie znaczy ubezpieczenia „od wszystkiego”. Przeczytaj uważnie warunki ubezpieczenia a najlepiej skonsultuj je z agentem.

Podstawowe zdarzenie objęte ubezpieczeniem:

 • pożar, lawina, powódź, zalanie, upadek statku powietrznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, implozja, trzęsienie ziemi, wybuch, spływ wód po zboczach

 • ciężar śniegu lub lodu

 • deszcz nawalny

 • dym i sadza

 • pękanie rur na skutek mrozu

 • przepięcie

 • silny wiatr ( huragan )

 • wandalizm/dewastacja

 • terroryzm

Dodatkowym ubezpieczeniem oferowanym w pakiecie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym.

Ten portal stworzyliśmy w celu maksymalnego ułatwienia Wam procesu wyboru i zakupu swoich ubezpieczeń. Jeżeli chcesz oblicz sobie samodzielnie składkę swojego ubezpieczenia domu czy mieszkania i kup je online. Pamiętaj jednak, że zakres takich ubezpieczeń, możliwości wyboru wariantów, wyłączenia są w towarzystwach tak odmienne, że warto skonsultować je z nami. Dodatkowo ważna informacją dla Ciebie jest fakt, że nie każde towarzystwo daje możliwości samodzielnego zakupu ubezpieczenia na portalach ( bez różnicy jaki kalkulator odwiedzisz ) a niektóre produkty mają konstrukcje i zakresy stworzone tylko pod takie porównywarki.

Tak więc zachęcamy do obliczania składek a my skontaktujemy się z Tobą w celu dopracowania ważnych dla Ciebie szczegółów. Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz wizyty w naszym biurze.

WAŻNE!!!

Obowiązki właściciela budynku prywatnego

Duża część Polaków, w obecnych czasach, posiada już ubezpieczenie własnego domu. Jednak część z nich niestety nie pamięta o ustawowych obowiązkach jakie posiada właściciel obiektu budowlanego. Pamiętaj, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia większości Towarzystw znajduje się zapis mówiący o braku odpowiedzialności za szkody które powstały w skutek niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa budowlanego (oczywiście jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody lub na jej powiększenie). Przykładem takiej szkody może być np. przepięcie powodujące awarię lub zniszczenie sprzętu elektronicznego lub AGD w domu. Jeżeli nie posiadasz udokumentowanego protokołem pomiaru instalacji elektrycznej wymaganego prawem budowlanym, nie dostaniesz odszkodowania.