Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie

  • Dane firmy

  • Szczegóły ubezpieczeniowe firmy

  • W przypadku zatrudniania powyżej 20 pracowników, niezbędne jest wypełnienie załącznika struktury wiekowo-płciowej. Prosimy pobrać poniższy plik i wypełniony przesłać na adres biuro@ubezpieczeniaczestochowa.pl
  • Wymagane zgody

    Bez nich nie będziemy mogli procedować Twojej kalkulacji
  •