Życiowy – Bezpieczni w drodze

Ubezpieczenie na życie - Bezpieczni w drodze

Bezpieczni w drodze - co z tego będziesz miał?

Dużo podróżujesz? Aktywnie spędzasz czas na rowerze?

TO JEST DLA CIEBIE:

 1. Ochrona Twojego zdrowia

Jeśli wskutek wypadku komunikacyjnego Twój stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, otrzymasz świadczenie, dzięki któremu zabezpieczysz swoje finanse i będziesz mógł w spokoju powrócić do zdrowia.

 1. Ochrona Twojego życia

Ubezpieczyciel zapewni wsparcie finansowe najbliższym Ci osobom, jeśli dojdzie do Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. Dzięki temu Twoi bliscy otrzymają środki na spłatę zobowiązań finansowych.

 1. Ochrona dla kierujących i pasażerów

Towarzystwo wypłaci świadczenie w sytuacji utraty życia lub zdrowia wskutek wypadku komunikacyjnego. Nie ma znaczenia, czy brałeś w nim udział jako osoba kierująca, pasażer, pieszy czy rowerzysta.

 1. Ochrona niezależna od miejsca wypadku

Wypłata świadczenia nastąpi niezależnie od tego czy wypadek komunikacyjny, wskutek którego doszło do utraty życia lub zdrowia, miał miejsce w ruchu drogowym, powietrznym czy wodnym.

Jakie ryzyka są objęte ochroną?

 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku

  wypadku komunikacyjnego

 • Całkowita i trwała niezdolność do pracy

  w wyniku wypadku komunikacyjnego

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu

  spowodowany wypadkiem

  komunikacyjnym

 • Pobyt w szpitalu lub pobyt na

  OIOM-ie w wyniku wypadku

  komunikacyjnego

Polisa jest dostępna w dwóch pakietach – wybierz odpowiedni dla siebie!

Pakiet Komfort

Pakiet Premium

Suma ubezpieczenia śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego

350 000 zł

500 000 zł

Suma ubezpieczenia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego

100 000 zł

500 000 zł

Suma ubezpieczenia trwałego uszczerbku w wyniku wypadku komunikacyjnego

50 000 zł

100 000 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu (świadczenie dzienne)

400 zł (do 5-go dnia, od 6-go dnia 200 zł)

1 000 zł (do 5-go dnia, od 6-go dnia 500 zł)

Cena

27 zł miesięcznie

39 zł miesięcznie

Przy zakupie pakietu Premium w cenie polisy otrzymujesz assistance medyczny,
w którego zakres wchodzi:

 • Transport medyczny

 • Wizyta pielęgniarki

 • Wyposażenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego

 • Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji

 • Dostarczenie leków

 • Dostarczenie posiłków

 • Opieka nad dziećmi

 • Opieka nad zwierzętami

 • Pomoc domowa

Co zyskujesz, kupując ubezpieczenie Bezpieczni w drodze?

Wsparcie w razie całkowitej i trwałej
niezdolności do pracy

W tej sytuacji możesz liczyć na świadczenie w wysokości nawet 500 tys. zł, które możesz przeznaczyć na sprzęt rehabilitacyjny oraz odnalezienie się w nowej sytuacji życiowej.

Wsparcie dla bliskich w razie Twojej
śmierci

Świadczenie dla bliskich w razie śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego może wynosić nawet 500 tys. zł, co pozwoli na spłatę zobowiązań i utrzymanie dotychczasowego standardu życia.

Świadczenie za pobyt w szpitalu

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego będziesz przebywać w szpitalu lub na OIOM-ie, ubezpieczyciel wypłaci Ci z tego tytułu świadczenie w wysokości do 1000 zł za każdy dzień hospitalizacji.

Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas zakupu polisy
Bezpieczni w drodze?

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. Jednak w przypadku hospitalizacji lub operacji wymagane jest, aby szpital znajdował się na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Andory lub Watykanu.

Czas obowiązywania ochrony

Polisa działa 24 godziny na dobę. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia jej na kolejne lata.

Pełnoletność ubezpieczonego

Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeśli masz ukończone 18 lat, jednak nie więcej niż 60 lat.

Wartość świadczenia

Pamiętaj, że przez pierwsze 5 dni pobytu w szpitalu otrzymasz podwójną wartość świadczenia.

Assistance medyczny

Do polisy Bezpieczni w drodze w pakiecie Premium dodajemy bezpłatnie assistance medyczny. W ramach tego rozszerzenia możesz liczyć m.in. na transport medyczny, organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji, wizytę pielęgniarki, dostarczenia leków czy opiekę nad dziećmi.

Sprawdź, w jakich jeszcze sytuacjach działa ochrona

Polisa Bezpieczni w Drodze chroni przed finansowymi skutkami wypadków komunikacyjnych niezależnie od tego, czy prowadziłeś pojazd, czy byłeś jedynie uczestnikiem zdarzenia. Przykładowe sytuacje, w których dodatkowo możesz liczyć na wsparcie ubezpieczyciela to:

Ochrona w każdym środku transportu

Wsparcie ubezpieczyciela otrzymają poszkodowani w wypadku kierowcy aut i motocykli, pasażerowie, a nawet piesi.

Potrącenie na przejściu dla pieszych

Jeśli konieczna będzie np. hospitalizacja, ubezpieczyciel wypłaci Ci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Wykolejenie się tramwaju, którym jechałeś

Tramwaj, którego byłeś pasażerem, zderzył się z innym pojazdem? Ubezpieczyciel pokryje np. koszty fizjoterapii powypadkowej.

Upadek z roweru

Polisa w pakiecie Premium zagwarantuje np. opiekę nad Twoim psem, jeśli wskutek złamania nogi nie będziesz w stanie wyjść na spacer.

Kupuj online – formularz na górze!