OC działalności

OC działalności

 • Dane firmy

 • Szczegóły ubezpieczeniowe firmy


 • Możesz pominąć tą sekcję, ale nie będziemy mogli przygotować dla Ciebie gotowej oferty.


 • Rodzaj prowadzonej działalności. Proszę wpisać symbol PKD i nazwę oraz nazwę i % w przychodzie firmy
 • Podstawa obliczenia składki:
  • Obrót za ostatni rok
  • Obrót za ostatni rokWartość eksportu poza USA, Kanadę
  • Liczba pracowników
  • Ilość/wartość budynków własnych
  • Przewidywany obrót
  • Wartość eksportu do USA i kanady  • Ilość/wartość budynków najmowanych
 • Wybór sumy ubezpieczenia:
  • Suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia
  • Suma ubezpieczenia na pierwsze zdarzenie
 • Zakres ubezpieczenia i Sublimity
  • Włączenie odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze ( OC najemcy nieruchomości )
  • Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego
  • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego ( OC za podwykonawców )
  • Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu
  • Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej umowy ( OC najemcy ruchomości )
  • Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
  • Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych
  • Włączenie odpowiedzialności wspólnot mieszkaniowych
 • Szkodowość – proszę podać ilość szkód, przyczynę powstania szkody, roszczenia nieuwzględnione oraz wypłacone odszkodowania.
 • Wymagane zgody

  Bez nich nie będziemy mogli procedować Twojej kalkulacji
 •