Życiowy

Ubezpieczenie na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają różne oferty ubezpieczeń na życie. Jednym z nich są popularne w zakładach pracy grupowe ubezpieczenie na życie w grupie otwartej, do którego może przystąpić indywidualnie każda pełnoletnia osoba ( za zgodą opiekuna osoba powyżej 16 lat ), bez względu na stosunek pracy. Takie ubezpieczenie różni się od typowego indywidualnego ubezpiecznia wieloma dodatkami. Tutaj do ubezpieczenia na życie można dobrać duży zakres świadczeń dodatkowych, takich jak w ubezpieczeniu grupowym pracowników. Jest to rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą czekać na uruchomienie ubezpieczenia grupowego w pracy ( najczęściej opłacanego przez samych pracowników ) a chcieliby samodzielnie zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Ryzyka mogące wchodzić w zakres ubezpieczenia

 1. Śmierć Ubezpieczonego

 2. Śmierć dziecka i urodzenie się martwego dziecka

 3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

 4. Śmierć rodziców lub teściów

 5. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

 6. Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

 7. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

 8. Wystąpienie u Dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania

 9. Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego w pracy

 10. Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu

 11. Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku

 12. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu

 13. Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego

 14. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku

 15. Śmierć współżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku

 16. Świadczenia opiekuńcze, m.in.:

 • organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka w związku z trudnymi sytuacjami losowymi w rodzinie ( zgon, poronienie, poważna choroba )

 • organizacja procesu rehabilitacji w następstwie NW Ubezpieczonego, współmałzonka i dziecka

 • zakup i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do domu

 • transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu

 • transport medyczny w następstwie NW Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka wraz z osobą bliską

 • organizacja prywatnych lekcji, w sytuacji gdy dziecko Ubezpieczonego, na podstawie zwolnienia lekarskiego, będzie musiało przebywać w domu powyżej 7 dni

 • pomoc medyczna dla Ubezpieczonego i współmałżonka i ich dzieci przebywających za granicą

 • Infolinia medyczna, rozmowa z lekarzem dyżurnym

 • dostarczenie leków gdy sytuacja teego wymaga

 • przewóz dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrót - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego twającej powyżej 3 dni

 • przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w przypadku jego hospitalizacji powyżej 3 dni

 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkoania Ubezpieczonego - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni

 • organizacja rodzica/opiekuna prawnego w szpitalu w przypadku hospitalizacj dziecka

 • pomoc domowa - po hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 7 dni - do 5 dni jeśli nie ma możliwości skorzystania z pomocy domownika

 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi ( 1 dzień ) - w razie ich zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

 • pomoc połoznej lub pielęgniarki ( jedna wizyta ) w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem

 • infolinia Baby Assistance

 • pakiet zdrowotny

 • i inne

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty - zapraszamy do kontaktu lub wypełnij formulraz powyżej.